HUURVOORWAARDEN

SINTERKLAAS heeft voor de goede orde wel wat regels. Hij heeft ook regels, waar hij zich aan zal houden!

 

 • De huurder huurt de kleding en brengt deze op de afgesproken dag weer terug.
 • Verzenden per POST is helaas voor Sinterklaas niet mogelijk.

 • Bij te late inlevering brengen wij 150% van de huurprijs in rekening. Wij verrekenen dit direct met de borg.
 • De huurder betaalt bij afhalen de borg plus de huurprijs contant.
 • De verhuurder betaalt de borg contant terug, direct bij het retourneren, na controle van de kostuums. 
 • Bij bestelling via de mail of telefoon is het risico van een foutieve maat of uitvoering voor de klant.
 •  Zoek geraakte of kapotte accessoires worden in rekening gebracht volgens de onze prijslijst.
 •  Bij verlies van een gedeelte van het kostuum/pak berekenen wij het gehele kostuum.
 •  De huurder wast de kostuums nooit zelf ! Dit wordt gedaan door ons en is in de prijs inbegrepen.
 •  Als er meer schade blijkt te zijn dan de borg brengen wij u dit in rekening.

 •  Kleding Verhuur Schiebroek is niet aansprakelijk als de gereserveerde kostuums te laat of niet zijn  teruggekomen waardoor nieuwe uitgaven onmogelijk blijken. Natuurlijk doen wij er alles aan dit te  voorkomen en  hebben we bijna altijd een reserve kostuum beschikbaar.
 •  Bij niet nakomen van de afspraken worden deze in handen gegeven Justitia incasso Den Haag. 
   

Bij onze HUIS of BEDRIJFSbezoeken gelden afwijkende voorwaarden, welke wij in overleg met u samenstellen.

Wij garanderen, dat onze SINTERKLAAS en PIETEN altijd nuchter zijn.